Vind hier jouw GO! school

Basisonderwijs

Buitengewoon
basisonderwijs

Secundair
onderwijs

Buitengewoon
secundair onderwijs

Internaat

Deeltijds
kunstonderwijs

Scholengroep van het GO! onderwijs

Scholengroep UN!K is een dynamische verzameling van 26 scholen, verspreid over de regio’s van Asse tot Wemmel en Halle. Ons aanbod omvat zowel basis- en secundaire scholen, als deeltijdse kunstscholen en scholen voor buitengewoon onderwijs. Hoewel onze groep omvangrijk is en elke school haar eigen karakter heeft, streven we allemaal naar één gemeenschappelijk doel: het bevorderen van een samenleving waarin elk individu zijn of haar eigen pad kan vinden en zich volledig kan ontplooien.

Meer info →

Onze visie

Samen werken
& doelgericht

We tonen eenheid, binnen en buiten de scholengroep, ook aan de buitenwereld. We laten zien wie we zijn en waar we voor staan! UN!K streeft ernaar een veilige, toegankelijke, respectvolle en transparante leer- en werkomgeving te zijn.

Eenheid in
verscheidenheid

Ondanks dat al onze scholen, leerkrachten, directies zo verschillend zijn en hun eigen ideeën hebben, vormen we toch een eenheid. Samen staan we sterk!

Divergeren &
convergeren

Dit proces leidt tot duidelijke verwachtingen binnen onze scholengroep. De kwaliteit van de dialoog en het doorvertalen op alle lagen van de organisatie staan daarbij voorop.

Mensgericht &
innovatief

Menselijk kapitaal staat voorop en vormt dus een constante focus binnen ons beleid. We zijn een scholengroep met een open kijk. We innoveren in functie van de ontwikkeling van de lerende, gericht op een toekomstig maatschappijbeeld.

Samen werken
& doelgericht

We tonen eenheid, binnen en buiten de scholengroep, ook aan de buitenwereld. We laten zien wie we zijn en waar we voor staan! UN!K streeft ernaar een veilige, toegankelijke, respectvolle en transparante leer- en werkomgeving te zijn.

Basisonderwijs

Buitengewoon
basisonderwijs

Secundair
onderwijs

Deeltijds
kunstonderwijs