Vind hier jouw GO! school

Basisonderwijs

Buitengewoon
basisonderwijs

Secundair
onderwijs

Buitengewoon
secundair
onderwijs

Kunstonderwijs

Samen werken
& doelgericht

We tonen eenheid, binnen en buiten de scholengroep, ook aan de buitenwereld. We laten zien wie we zijn en waar we voor staan! UN!K streeft ernaar een veilige, toegankelijke, respectvolle en transparante leer- en werkomgeving te zijn.

Eenheid in
verscheidenheid

Ondanks dat al onze scholen, leerkrachten, directies zo verschillend zijn en hun eigen ideeën hebben, vormen we toch een eenheid. Samen staan we sterk!

Divergeren &
convergeren

Dit proces leidt tot duidelijke verwachtingen binnen onze scholengroep. De kwaliteit van de dialoog en het doorvertalen op alle lagen van de organisatie staan daarbij voorop.

Mensgericht &
innovatief

Menselijk kapitaal staat voorop en vormt dus een constante focus binnen ons beleid. We zijn een scholengroep met een open kijk. We innoveren in functie van de ontwikkeling van de lerende, gericht op een toekomstig maatschappijbeeld.

UN!K scholengroep

UN!K is een scholengroep van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. De scholengroep omvat in totaal 28 instellingen voor basisonderwijs, buitengewoon basisonderwijs, secundair onderwijs, buitengewoon secundair onderwijs en deeltijds kunstonderwijs.

Meer info →