Buitengewoon
basisonderwijs

UN!K telt 2 scholen buitengewoon basisonderwijs met elk hun eigenheden.

Inclusiecampus Wemmel:
Type basisaanbod, type 1, 3 en 8
Inclusief onderwijs

Bubao Spronk – Campus Spronk: 
Type basisaanbod, type 1 en 8

“Al onze scholen zijn verschillend, maar hebben heel wat gelijkenissen. Want allemaal dromen we van een samenleving waarin onze leerlingen hun weg vinden, helemaal zichzelf kunnen zijn en zich ten volle kunnen ontplooien. Een wereld waarin ze met hun kennis en talenten een meerwaarde kunnen en mogen zijn.”